Odit tiraža štampanih medija je sistem merenja bez mogućnosti bilo kakvog subjektivnog uticaja.

Izdavači dostavljaju redovne izveštaje o štampanim i prodatim tiražima, podeljene po regionima i vrsti prodaje. Srbija se sastoji od tri regiona – Centralna Srbija, Beograd i Vojvodina, dok prodaja može biti slobodna (na kioscima), putem pojedinačne ili grupne pretplate, paketna…
Third party revizor je angažovan na proveri izveštaja izdavača, uvidom u njihovu poslovnu dokumentaciju. U ime ABC, trenutno reviziju sprovodi Baker Tilly (www.bakertillywb.com).

Izveštaji se postavljaju u online aplikaciju putem koje su dostupni oglašivačima 24 sata dnevno, na bilo kojoj lokaciji. Ukoliko ste član, ovoj aplikaciji možete da pristupite putem sledećeg linka.

Svakih šest meseci se izdaju standardni sertifikati ukupno prodatog tiraža (SST), u papirnom i elektronskom (PDF) obliku. Kao oglašivač ili zainteresovana stranka, imate pravo da tražite ovaj sertifikat od izdavača kao potvrdu oglasnih potencijala njegovih izdanja pre uspostavljanja poslovne saradnje.
Dodatne informacije možete zatražiti putem sledećih kontakata.