Učlanjivanje u ABC, pored podrške razvoju transparentnosti medijskog tržišta u Srbiji, donosi i dodatne benefite za sve grupe članova. Neki od njih su:

Za izdavače i vlasnike web sajtova:
–    Stalna vidljivost oditovanih izdanja i/ili sajtova pred donosiocima marketinških odluka (oglašivačima i media buying agencijama), zahvaljujući online aplikacijama, dostupnim 24 sata dnevno
–    Pristup oditovanim podacima o svim sopstvenim i konkurentskim izdanjima i/ili sajtovima, kao ključnim informacijama za donošenje strateških i operativnih odluka.
–    Pravo da na oditovanim naslovima/sajtovima ističu logo ABC Srbija – pečat poverenja.

Za oglašivače:
–    Posedovanje tačnih i proverenih informacija za planiranje i vođenje medijskih kampanja.
–    Mogućnost pravilne raspodele budžeta, lakšeg korišćenja marketinških resursa i preciznog merenja i analize rezultata marketinških i PR kampanja.
–    Oglašavanje postaje mnogo sigurnija investicija.

Za agencije za zakup medijskog prostora:
–    Tačne informacije o tiražima štampe i posećenosti sajtova su nezaobilazan parametar prilikom planiranja i zakupa medijskog prostora
–    Planovi i izveštaji za klijente bazirani na ABC podacima su dokaz da agencija maksimalno vodi računa o racionalnom trošenju klijentovog novca.

Za pridružene članove:
–    Mogućnost pristupa svim informacijama o rezultatima odita pomaže razvoj misije pridruženog člana.

Napomena: Sve grupe članova imaju pravo na 20% popusta za kotizacije na događajima koje organizuje ABCS. Dodatne informacije možete zatražiti putem sledećih kontakata.