Ovde možete preuzeti pravila i procedure u PDFu:

ZA NOVINE I MAGAZINE ZA BESPLATNA IZDANJA ZA DIGITALNA IZDANJA ZA WEB SAJTOVE