Prva ABC organizacija je osnovana u Sjedinjenim američkim državama 1914. godine. ABC Velike Britanije je ustanovljen 1931. godine, a u međuvremenu se ABC misija proširila na veliki broj zemalja širom zemaljske kugle.

Nakon tri godine priprema, ABC Srbija formalno počinje sa radom u oktobru 2006. godine, kada joj IFABC dodeljuje status pridruženog člana. Pomoć u “prvim koracima” i pripremi neophodne dokumentacije pružile su ABC organizacije iz Nemačke, Švajcarske i Mađarske.

Bord ABC je konstituisan 24. novembra 2006. godine, i u njega su ušle tri osnovne grupe članova (oglašivači, izdavači i agencije), kao i pridruženi članovi. U decembru iste godine je potpisan prvi zajednički ugovor o oditu sa četiri najveća izdavača u Srbiji – Novostima, Politikom, Blicem i Color Press-om.
Prvi rezultati odita su objavljeni 1. aprila 2007. godine.

Tokom godina koje su usledile, ABC Srbija, kao jedna od prvih organizacija u Srbiji koja u potpunosti funkcioniše na međunarodno prihvaćenim standardima, je nastavila svoju delatnost na regulisanju odnosa u marketinškoj industriji i uređivanju tržišta, uz konstantno uvećanje broja članova i oditovanih naslova.
U novembru 2008. godine, na generalnoj skupštini IFABC u Meksiku, ABC Srbija je primljena u punopravno članstvo svetske asocijacije.

Paralelno sa osnovnom delatnošću odita tiraža štampanih medija, ABC Srbija organizuje seminare i konferencije sa ciljem unapređenja novinsko-izdavačke delatnosti u Srbiji.

Takođe, počinje sa izdavanjem kataloga štampanih medija u Srbiji, čije je izdanje za 2009. godinu izašlo u štampanom obliku, da bi se već godinu dana kasnije preselilo u digitalnu formu.

Uspostavljena čvrsta saradnja sa USAID i IREX dovodi do pokretanja web odit servisa u februaru 2010. godine, kao i organizacije velikog broja edukativnih seminara sa renomiranim inostranim i domaćim predavačima.
ABC Srbija nastavlja da deluje kao pečat poverenja između izdavača i oglašivača.