Audit Bureaux of Circulations Srbija je jedinstvena organizacija u Srbiji, sa misijom utvrđivanja realnih oglasnih potencijala štampanih i online medija. Takođe, sprovodi i dodatne aktivnosti i realizuje projekte sa ciljem razvoja marketinškog tržišta u Srbiji. ABC je tripartitna organizacija, sačinjena od izdavača, oglašivača i agencija za zakup medijskog prostora, i predstavlja pečat poverenja, koje stvara i održava između njenih članova.

Deo je globalne federacije IFABC (International Federation of Audit Bureaux of Circulations), koja okuplja četrdesetak ABC organizacija širom sveta (od kojih neke sprovode misiju i van matičnih zemalja). Sve aktivnosti u Srbiji su usklađene sa međunarodno prihvaćenim standardima i procedurama, koje propisuje Federacija. Više podataka o IFABC je moguće pronaći putem sajta na adresi www.ifabc.org.