Ovim cenovnikom definišu se cene usluga web odita koje ABCS pruža VLASNIKU MEDIJA.

 

Kategorija

Cena (godišnja članarina) €

Newborn – do 100.000 jedinstvenih posetilaca (Unique Browser) mesečno

30,00

Startup – do 500.000 jedinstvenih posetilaca
(Unique Browser) mesečno

80,00

Standard – od 500.000 – 1.000.000
jedinstvenih posetilaca (Unique Browser) mesečno

200,00

Medium – od 1.000.000 – 5.000.000
jedinstvenih posetilaca (Unique Browser) mesečno

500,00

Spendy – od 5.000.000 – 10.000.000
jedinstvenih posetilaca (Unique Browser) mesečno

800,00

Premium – preko 10.000.000 jedinstvenih
posetilaca (Unique Browser) mesečno

1.000,00

 

Godišnja web članarina omogućava ulazak web sajta u ABC web audit, merenje njegove posećenosti analizu i oditovanje.

Ukoliko kompanija poseduje više web sajtova uključenih u ABC web audit sistemu, pravo članstva u ABCS se ostvaruje plaćanjem članarine po osnovu kategorije u kojoj se nalazi najposećeniji sajt.

Uključivanje svakog narednog sajta u sistem se tarifira sa 50% cene za kategoriju u kojoj se nalazi predmetni sajt.

*Cenovnik je podložan izmenama, u skladu sa tržišnim prilikama