Januarski sertifikati oditovanih web portala i mobilnih aplikacija dostupni su članovima na adresi http://abcwebaudit.com/