Novi sistem merenja omogućava vlasnicima medija da prikažu ukupan domet (reach) brenda, ili cele medijske kuće, koje komuniciraju na više platformi: prikazivanjem prodatog tiraža, broja čitalaca digitalnog (replika) izdanja u srazmeri 1:1 i posetilaca weba – na jednom sertifikatu.

Prikazivanje različitih kanala distribucije na jednom sertifikatu (print+digital+web, ili digital+web, ili print+web…) predstavlja sada ukupan doseg jednog medija i prikazuje se kao REALAN MEDIJSKI POTENCIJAL.

Multiplatform sertifikat je odgovor na veću potražnju i potrebe kako vlasnika medija tako i oglašivača. U interakciji medija sa njihovom publikom kroz različite kanale komunikacije, vlasnicima medija se pruža mogućnost da prikažu kompletan medijski potencijal svog brenda, njegov doseg i performanse.

Ovde možete pogledati prezentaciju o Multiplatform sertifikatu.

Preuzmi prezentaciju o PPSX formatu.