Image

Event odit

Event odit
10 years ago

Event odit

By  •  Event odit

Oditovanje posećenosti javnih događaja (izložbi, utakmica, koncerata i sl.) je jedna od aktivnosti koju ABC globalno sprovodi radi utvrđivanja mogućnosti i efekata izlaganja marketinških poruka prilikom održavanja manifestacija u otvorenim …
Read More

Multiplatform setifikat
10 years ago

Multiplatform setifikat

Novi sistem merenja omogućava vlasnicima medija da prikažu ukupan domet (reach) brenda, ili cele medijske kuće, koje komuniciraju na više platformi: prikazivanjem prodatog tiraža, broja čitalaca digitalnog (replika) izdanja u …
Read More