ABC Srbija - Newsletter No. 41

U ovom izdanju - 22/09/2010

 


Naučite kako da pokrenete i vodite web sajt

Naučite kako da pokrenete i vodite web sajt

Direktan prenos seminara „Internet i evolucija vesti“ možete besplatno da ispratite sutra, u četvrtak 23. septembra, sa početkom u 10.30, na adresi www.live-e.tv.

IREX_SERBIA_H

Glavna tema ovog edukativnog događaja, koji se održava u beogradskom hotelu Continental, je kreiranje i upravljanje web sajtova (pre svega news portala). Ključni predavač je Stiv Herman, direktor BBC Online News. Pored njega, prezentacije će održati još sedam renomiranih predavača, aktivno uključenih u lokalno internet poslovanje.

Slušaoci će biti u mogućnosti da steknu osnovna ili prošire spektar svojih znanja o svim ključnim aspektima pokretanja i održavanja sajta – od njegovog koncipiranja na osnovu inicijalne ideje, preko pronalaženja investitora i upravljanja sadržajem, do komunikacije sa oglašivačima i izlaženja u susret njihovim potrebama i zahtevima, radi obezbeđenja finansijske održivosti projekta.

Agenda direktnog prenosa:

10.30 – 10.35 Pozdravni govor – Milan Kovačević
  Izvršni direktor ABC Srbija
10.35 – 11.35 Sadržaj medijskog sajta – Stiv Herman
  Direktor Online News, BBC
11.35 – 12.00 Sadržaj medijskog sajta u Srbiji – Aleksandar Mitić
  Direktor Škole web novinarstva UNS‐a
12.00 – 12.20 Pauza
12.20 – 12.30 Uključite se u web odit – Ana Novčić
  Direktor ABC Srbija
12.30 – 13.20 Izgradite web sajt – Dejan Restak
  Direktor poslovnog razvoja, Wireless Media
13.20 – 13.40 Mladi i novi mediji 2010 – Jasna MiloševićĐorđević
  Direktor medijskih istraživanja, Ipsos Strategic Marketing
13.40 – 14.00 Privucite investitore – Jovan Protić
  Direktor, Ringier online
14.00 14.40 Pauza
14.40 – 15.10 Obezbedite održivost – Vladimir Aranđelović
  Digital Account Manager, Direct Media
15.10 – 15.40 Obezbedite stabilne prihode – Bojan Rendulić
  Direktor, FastBridge
AUDIT BUREAUX OF CIRCULATION SERBIA
Deligradska 24, 11000 Beograd, Srbija
Phone (+381 11) 26 44 700, e-mail: office@abcsrbija.com; www.abcsrbija.com
Copyright © ABC Srbija, 2009. - ABC newsletter br.41 je poslat na 3014 adresa