Newsletter ABC Srbija

U ovom izdanju - 30/03/2009
• KUPUJTE SIGURNO
• Održan Bord ABC Srbija
• ABC Katalog
• Kretanje tiraža
• ABC Srbija počinje merenje sajtova Mondo i Nadlanu
• Objašnjenja veb odit pojmova (3)
EVROPSKA KONFERENCIJA ABC

KUPUJTE SIGURNO

Pod nazivom „Buy Safe Media“ (Kupujte sigurne medije) američki ABC je započeo veliku kampanju sa ciljem da izdavačima, agencijama i oglašivačima ukaže na uštede koje se mogu ostvariti na budžetima za oglašavanje u štampanim medijima, kao i štetu koja nastaje ugovaranjem oglasa u ne oditovanim medijima.

Ovu kampanju su odmah preuzele i mnoge druge zemlje u svetu. Pridružujući se ovoj ideji, ABC Srbija priprema materijal, koji treba da ukaže na rizike oglašivača kad oglašavaju u neoditovanim medijima, kao i na štetu koju oditovani mediji trpe, time što su stavljeni „u isti koš“ sa neoditovanim naslovima.

Transparentno ugovaranje uopšte, pa i ugovaranje oglasnog prostora, podrazumeva da jedna strana prodaje nešto drugoj strani. U ovom slučaju reč je o oglasima. Normalno je očekivati da se za fiksni iznos vrednosti oglasa, dobije takođe tačan broj nosilaca tog istog oglasa. Oglašivači koji koriste insertacije, još više su ugroženi, ukoliko ne koriste oditovane listove. Poznati su slučajevi da se desetine paketa inserata, umesto u novinama, nađu na otpadu hartije, jer je oglašivač verovao tvrdnji izdavača o tiražu novina.

Održan Bord ABC Srbija

U Beogradu je 19. marta održana četvrta sednica Borda ABC Srbija, na kojoj je sumiran rad ABC Srbija tokom 2008. i Plan rada za 2009. godinu.

ABC Srbija završava 2008. godinu sa 41 članom i 43 verifikovana naslova, koji čine 80% ukupnog prodatog tiraža dnevnih novina i 90% ukupnog prodatog tiraža magazina u Srbiji. Oditovani naslovi pripadaju najvećim izdavačima, kao što su Ringier, Večernje novosti, Politika, Press, Color press i druga izdanja.

Bord je takođe raspravljao o ekonomskoj krizi koja je zahvatila i srpsku medijsku scenu, što će imati negativan uticaj na ukupnu izdavačku i marketinšku industriju. U cilju efikasnijeg poslovanja i ušteda u oglasnim budžetima, zaključeno je da se oglašivačima savetuje da se okrenu naslovima koji verifikuju svoje tiraže. Ovo se posebno odnosi na velike oglašivače u Srbiji, koji imaju potrebe za insertacijama u listovima. Takođe je podržana inicijativa komiteta agencija i oglašivača da se agresivnije promovišu svi benefiti koje sve strane u ugovaranju oglasnog prostora, imaju od oditovanja.

Bord je podržao organizaciju Konferencije evropske zone Međunarodne asocijacije – IFABC, koja će biti održana u Beogradu od 7. do 9.marta ove godine. Pored 24 organizacije iz Evrope, Beograd će biti domaćin i sastanka Izvršnog odbora svetske asocijacije - IFABC. Članovi Borda su se založili da se ova konferencija iskoristi za dalju promociju ABC, ali i za promociju srpske izdavačke i marketinške industrije.

Posle zamene članova, koji iz različitih razloga, ne mogu više da obavljaju svoje funkcije u Bordu ABC, sastav Borda je sledeći: Robert Čoban, (Color Press) i predsednik Komiteta izdavača; Milka Forcan (Delta Holding) , predsednica Komiteta oglašivača; Ivan Stanković (Communis), predsednik Komiteta agencija; Ana Isaković (CMA), predsednica Komiteta pridruženih članova; *Werner Herics, (Direktor Politika novine i magazini), Komitet izdavača; Jadranka Drinić (Direktor Direct media), Komitet agencija; *Vladimir Lučić (Direktor Direkcije za komercijalne poslove Telekom) Komitet oglašivača; *Jelena Drakulić-Petrović (Generalni direktor Ringier) Komitet izdavača; Zoran Papić (Izvršni direktor, Asocijacija medija Srbije) Komitet pridruženih članova; Aleksandar Radosavljević (Generalni direktor Carlsberg Srbija i predsednik FIC) Komitet oglašivača; Slavica Šimić (Direktor Media House) Komitet agencija; Sergej Petković Santos Carvalho (Direktor ABC Srbija) i Branislav Novčić, Predsednik Borda ABC Srbija

*Novoizabrani članovi

ABC Katalog

Preostale primerke ABC Kataloga možete naručiti mejlom na catalog@abcsrbija.com

Mada je u pretplati prodato neočekivano mnogo primeraka, manji broj Kataloga štampanih medija se još može nabaviti po ceni od 150 dinatra. Ovaj jedinstveni katalog sadrži preko 5000 podataka od oko 450 naslova koji izlaze u Srbiji, podatke o izdavaču, kontakti (direktor, glavni urednik, adresa, telefoni, faksimil, e-mail adrese) kao i cene oglasnog prostora.

Naslovi su podeljenih po dinamici izlaženja, vrsti izdanja i izdavačima. Medju 450 naslova nalazi se 19 dnevnih listova, 95 nedeljnika, 39 dvonedeljnika, 180 mesečnika, 49 dvomesečnika, 27 tromesečnika i 17 polugodišnjaka , godišnjaka i drugih periodičnih izdanja. Katalog ABC Srbije je štampan u 1,000 primeraka, a namenjen je izdavačima, agencijama i oglašivačima, kao i organizacijama koje se bave štampanim medijima u Srbiji.

Cene kataloga

Cena kataloga je 150 dinara po primerku, a moguće je naručiti ga u paketima po:
- 5 komada 750 dinara
- 10 komada 1500 dinara
- 20 komada 3000 dinara

(u cenu nije uračunata poštarina)
Kretanje tiraža

Da padovi tiraža u Srbiji nisu samo naša specijalnost, pokazuju izveštaji iz sveta i regiona, koji ukazuju da se gotovo identični padovi događaju i u drugim zemljama.

VELIKA BRITANIJA
U Velikoj Britaniji kretanje prodatog tiraža dnevnih naslova u februaru, u odnosu na isti mesec prošle godine, beleži pad od 0.6 (The Sunday Times) do 22% (Independent on Sunday).

RUMUNIJA
U Rumuniji je ABC objavio izveštaje o kretanju tiraža za decembar 2008. Zabeležen je generalni pad tiraža dnevnih naslova od 8% do čak 40%. Primer je dnevni list „Libertatea“ koji je u decembru 2007. imao 239.290 prodatih primeraka da bi u decembru prošle godine prodao 208.537 primeraka što je za 12.8% manje u odnosu na 2007. godinu.

MAĐARSKA
U Madjarskoj, ABC verifikuje 196 naslova i situacija je slična kao i u regionu. U tabeli smo naveli samo najzanimljivije primere kretanja tiraža.

Naslov

Prodati tiraž
 IV kvartal 2008

Prodati tiraž
 IV kvartal 2007

Promena

Blikk

  217.861

  227.136

-4.0%

Blikk Nők

  135.187

  133.135

-1.5%

Metropol

308.124

287.828

+6.5%

Népszabadság

105.039

118.256

-11.1%

Prema nalazima ABC Srbija, u našoj zemlji je evidentirano 425 naslova, koji objavljuju oglase.  Za očekivati je da će kriza u privredi usloviti smanjenje budžeta za oglašavanje, kao i da će se pojedini oglašivači okrenuti oglašavanju na televiziji, što bi moglo da dovede do gašenja  jednog broja naslova. Sve svetske ABC organizacije upućuju da se u vreme restriktivnih budžeta treba okrenuti sigurnim ulaganjima, a to su upravo mediji koji imaju dokazane potencijale.

ABC Srbija započinje merenje sajtova Mondo i Telekom.rs
Telekom Srbija je odlučio da počne sa verifikacijom posete svojih sajtova Mondo i Telekom. Reč je o internet prezentacijama velikog saobraćaja i posete, što ih čini zanimljivijim za oglašavanje. Dogovoreno je da se počne sa verifikacijom ova dva sajta, a kasnije da se izdavanje veb sertifikata proširi i na ostale internet prezentacije koje su u vlasništvu ove kompanije.
Objašnjenja veb odit pojmova (3)

Ad Impression - Fajl ili kombinacija fajlova poslatih prihvaćenom Ad User-u kao samostalna reklama koja je primljena na server kao rezultat zahteva Ad User-a. Jedan zahtev od Korisnika morao bi da za rezultat ima prihvatanje jednog Ad Impression. Ovaj standard za merenje nije obavezan u sertifikatu. Bitan je samo kod oditovanja ad servera. Metod brojanja Ad Impression-a može biti sledeći: Ad Insertion Podatak koji je unešen za reklamnu sliku u sadržaj fajla pre prijema fajla u korisničkom brouseru izmerena od strane postojećeg softvera. ili Ad Request Inicijalni zahtev na reklamu od strane servera zabeležen kao preusmerevanje na određenu lokaciju tražene reklame.

Automated Page Impression - Page Impression poslat Korisniku kao rezultat automatskog procesa. Svi Sertifikati moraju odvojiti broj Automated Page Impression od ukupnog zbira Page Impession kada njihov broj pređe 5% ili više od ukupnog zbira Page Impression.

Ad Click - Aktivacija hipertekst linka na Ad Impression od strane Ad Usera. Ad Impressions i korisnici mogu se izračunavati i za WAP i interaktivne TV uređaje.

Ad User - Ukupan broj jedinstvenih kombinacija validnih identifikatora koji učestvuju u identifikaciji da je Ad Impressions izvršen. Sajtovi mogu koristiti a) IP adresu+UserAgent, b) Kolačić i/ili, c) Registracioni ID

EVROPSKA KONFERENCIJA ABC AUDIT BUREAUX OF CIRCULATION SERBIA
Do zaključenja ovog broja Newletter-a, počele su da stižu prijave za učešće. Prva prijava stigla je iz Holandije, a svoje učešće su potvrdili predstavnici ABC organizacija iz Velike Britanije, Švedske, Madjarske i Danske. Kneginje Zorke 11b, 11000 Beograd, Srbija
Phone (+381 11) 308 93 72;
Fax (+381 11) 242 52 04
e-mail: office@abcsrbija.com; www.abcsrbija.com
Copyright © ABC Srbija, 2009. (sledeće izdanje 10/04/2009)