ABC Srbija - Newsletter No. 33

U ovom izdanju - 02/06/2010
• "Pošalji recept" počinje da se odituje
• I "Poslovne ideje" prijavljene za odit
• Akcenat na digitalnim izdanjima
• Kontakti koji uspeh znače
• Sva štampana izdanja u Srbiji na jednom mestu
• Oglašavanje u štampi najisplatljivije

• Formiran Irski ABC savet
• 80% Finaca koristi internet na nedeljnom nivou

"Pošalji recept" počinje da se odituje

Lista naslova koji se odituju u ABC Srbija je proširena mesečnikom “Pošalji recept” Color Press Group. Podaci o prodaji ovog naslova će postati dostupni po okončanju procesa inicijalne revizije, krajem juna ili početkom jula.

I "Poslovne ideje" prijavljene za odit

Izdavačka kuća "Lagost d.o.o." je potpisala ugovore o članstvu u ABC Srbija i oditu svog naslova "Poslovne ideje". Oditom će biti obuhvaćena izdanja od juna nadalje, dok će prvi podaci o tiražu "Poslovnih ideja" postati dostupni u sekciji za članove našeg sajta po okončanju inicijalne revizije, u oktobru ili novembru.

Akcenat na digitalnim izdanjima

Redovni godišnji sastanak rukovodilaca evropskih ABC organizacija održan je krajem maja u Moskvi, uz učešće predstavnika ABC Srbija.

Najviše pažnje tokom ovog događaja je posvećeno novim medijima, odnosno digitalnim izdanjima i uspostavljanju pravila za merenje njihovih oglasnih potencijala u godinama koje dolaze.

Doneta je odluka o promeni naziva organizacije iz EMEA u IFABC Europe, a razmena iskustava je doprinela da se prenese dragoceni know-how o najnovijim trendovima u oblasti merenja štampanih i digitalnih medija.
Kontakti koji uspeh znače

Podaci o preko 350 marketinških preduzeća, ključnih za ostvarivanje kvalitetnih poslovnih veza, mogu se pronaći u bazi oglašivača (CoBa-1), na adresi www.abcsrbija.com/baza.

Prijavite se za korišćenje podataka iz CoBa-1 i dobijanje probnog korisnickog imena i lozinke, pozivom na 011 / 26 44 700, ili slanjem zahteva na mejl m.ruzic@abcsrbija.com.

Identifikacione informacije, brendovi, menadžment, oblasti poslovanja, rukovodioci marketing odeljenja, brend menadžeri i eksterne agencije... Podaci o svima do kojih želite da dođete i predstavite im svoju ponudu se nalaze na jednom mestu, pod jednom elektronskom „kapom“ laki za pretraživanje, uvek dostupni i krajnje upotrebljivi. Cilj postojanja ove baze je razvoj poslovne komunikacije kroz prikupljanje i redovno ažuriranje najvažnijih podataka o svim kompanijama – oglašivačima u Srbiji, pogotovo kada je u pitanju unapređenje rada sales timova.

Ukoliko Vaša kompanija nije među njima, iskoristite priliku da popunite odgovarajući formular i omogucite potencijalnim klijentima I partnerima da saznaju za Vas.
Sva štampana izdanja u Srbiji na jednom mestu

Prvi elektronski katalog štampanih izdanja u Srbiji nalazi se na internet adresi www.abcsrbija.com/katalog.

Katalog predstavlja važan izvor informacija i resursa za izdavače, oglašivače, agencije za zakup oglasnog prostora, strukovna udruženja, i sve ostale činioce na tržištu štampe. Pristup je besplatan.

Oglašavanje u štampi najisplatljivije

Veliko istraživanje, koje je sproveo Microsoft, još jednom je potvrdilo da je oglašavanje sektora trgovine dva puta efikasnije ako se realizuje preko štampanih medija nego preko TV!

Studija, koju je organizovao Microsoft u Velikoj Britaniji utvrdila je da svaka funta potrošena na oglašavanje u štampanim medijima donosi petostruku vrednost, odnosno prihod od 5 funti. Na jednu funtu ulaganja u televizijsko oglašavanje prihod je 2.15 funti, a 3.44 funti se dobije ako je oglašavanje na webu. Više informacija je dostupno putem sledeće web adrese: http://www.printpower.eu/?p=798.

Microsoft je organizovao ovo istrazivanje među čak 26 vodećih britanskih trgovinskih lanaca, od kojih 24 spadaju među 100 najvećih oglašivača u Britaniji. Istraživanje je obuhvatilo najveće lance samoposluga, supermarketa, tržnih centara, odeću, modu, kućne potrepštine... 

Na osnovu ovog istraživanja, Microsoft preporučuje da oglašivači povećaju svoje budžete za štampane medije i web za 10%, a da za isti procenat smanje ulaganja u oglašavanje na TV.

Inače, u 2009. godii prihodi TV oglasivača u Velikoj Britaniji prvi put u istoriji su bili manji od budzeta potrosenih na webu, koji je inkasirao 3,6 milijardi funti.

Rezultati ovog istraživanja samo potvrđuju ranije istraživanje, organizovano od strane britanskog Brand Science (Nauka brendova), koje je ustanovilo da se od oglašavanja u štampanim medijima dobija dupli povrat investicije u odnosu na druge medije.
Posebno je zanimljivo da su oba ova istraživanja obavljena potpuno nezavsino jedno od drugog, a jos značajnije je da u njima nisu učestvovali predstavnici industrije štampanih medija.

Štampani mediji definitivno razvijaju i unapređuju poslovanje trgovinskog sektora, bez obzira da li se oglašavanje realizuje samo putem njih, ili uz podršku drugih medija.
Formiran Irski ABC savet

ABC Velike Britanije je najavio formiranje Irskog ABC saveta , čime će se znatno izmeniti upravljačka struktura ove organizacije.

Irski ABC savet ABC će preuzeti odgovornost za sprovođenje ABC standarda u Republici Irskoj, istovremeno kreirajući pravila vezana za irske medije.
80% Finaca koristi internet na nedeljnom nivou

Prema nacionalnoj anketi objavljenoj od strane Finskog ABC-a, oko 80% Finaca koristi Internet najmanje jednom nedeljno.

Vise od 13.000 Finaca uzrasta od 12 godina  i starijih su intervjuisani u periodu od januara do decembra 2009. godine i prema rezultatima 8 od 10 ispitanika koriste inernet najmanje jednom nedeljno. Više od polovine, odnosno 60% ispitanika ostaje „online“ od 1-10 sati nedljeno, dok jedna petina na globalnoj mreži provodi više od 10 sati.

Muškarci su aktivniji internet korisnici od žena, pa 67% muškaraca koristi internet barem četiri dana nedeljno, dok je kod žena taj procenat 61%.

Istraživanje takođe pokazuje da su Finci uzrasta 25-29 godina najaktivniji korisnici interneta. Interesantno je da raste procenat korisnika starijih od 65 godina (trenutno iznosi 34%).

Jedan od deset korisnika pristupaju internetu preko mobilnog telefona.Istraživanje je pokazalo da 90% Finaca koristi internet uglavnom radi provere elektronske pošte, dok 82% koristi online banking. Za pronalaženje informacija ili čitanje vesti internet koristi 70% ispitanika, dok 39% kupuje preko njega. Ponudu slobodnih radnih mesta ili nekretnina prati 29% ispitanih.

Finska je jedna od zemalja sa najvećom penetracijom interneta – čak oko 95% populacije poseduje neku vrstu internet konekcije.
AUDIT BUREAUX OF CIRCULATION SERBIA
Deligradska 24, 11000 Beograd, Srbija
Phone (+381 11) 26 44 700, e-mail: office@abcsrbija.com; www.abcsrbija.com
Copyright © ABC Srbija, 2009. - ABC newsletter br.33 je poslat na 2886 adresa