Newsletter ABC Srbija

U ovom izdanju - 16/03/2009
• Januar 2009
• Novi član ABC Srbija
• SAD - Izdavači magazina smanjuju ponovo budžet
• Društvene mreže i blogovi 4. onlajn aktivnost
INTROL Španija
• Novi magazin u SAD
• ABC Katalog

Januar 2009 Novi član ABC Srbija

U januaru je nastavljen pad prodatog tiraža dnevnih listova u Srbiji za 4.72% u odnosu na januar 2008. godine. Zabeležen je rast prodaje tiraža samo jednog dnevnog naslova u odnosu na isti period prošle godine. Medjutim, treba imati u vidu da je, sa početkom recesije, usledio i pad oglašavanja, čime su izdavači prisiljeni da smanjuju troškove štampe. Nedeljnici beleže pad prodatog tiraža od 10%, dok mesečnici beleže pad prodaje tiraža od 6%.

Novi član ABC Srbija je postao veb sajt Sportska centrala. Sa merenjem ovog vebsajta krenuće se krajem tekućeg meseca, kad se obave sve pripreme.

Bord ABC Srbija

U Asocijaciji medija, 19.3.2009. biće održana četvrta sednica Upravnog odbora ABC Srbija. Pored izveštaja za 2008. i planovima za 2009. članovi Borda će se upoznati organizacijom predstojećeg sastanka evropskog dela Međunarodne asocijacije ABC u Beogradu.

SAD - Izdavači magazina smanjuju ponovo budžet za 2009

Već pri kraju ovog kvartala postalo je jasno da će izdavači magazina smanjiti ponovo budžete u 2009 godini (Po podacima medijske industrije, u modnim časopisima i naslovima koji se bave lepotom došlo je do pada oglašavanja od 20% u prvom kvartalu 2009) Ove nedelje izdavačke kompanije, Hašete Filipači Medija grupa, Rodejl, Herst i Konde Nast su objavili smanjenje svojih zaposlenih. U Konde Nast je dat nalog da se sprovede dodatno smanjenje troškova za 10% do kraja godine. Da bi smanjili troškove, izdavači su odustali od organizacija svih događaja i putovanja. Smatra se da to neće biti dovoljno, tako da će spomenuti izdavači sprovesti dodatna otpuštanja zaposlenih.

Društvene mreže i blogovi na 4. mestu svih onlajn aktivnosti

Društvene mreže i blogovi su se popeli na 4. mesto rang liste onlajn aktivnosti, čime su preskočili elektonsku poštu. Ove dve aktivnosti posmatrane kao jedna zajedničku, praktikuje danas negde oko 2/3 ukupno svih korisnika Interneta. Društvene mreže I blogovi rastu dvostruko brže I od ostalih onlajn aktivnosti koje su ispred njih (pretraživanje, portali i sajtovi na kojima se nalazi računarski softver). Društvene mreže, za razliku od blogova, imaju više korisnika, i među njima prednjači Facebook na svetskom nivou, ali ima i onih mreža koje su lokalno orijentisane, kao na primer Orkut u Brazilu (koga koristi 70% onlajn korisnika ove zemlje).

Veruje se da je bitan faktor u razvoju ovih aktivnosti, povećano korišćenje mobilnih komunikacija, pogotovo “handheld” uređaja i mobilnih telefona. Najveći rast korisnika onlajn aktivnostizabeležen je uu Nemačkoj, gde je sa 39% u 2007. godini procenat korisnika dostigao 51% u 2008. godini. Izmereno je da je 23% korisnika društvenih mreža pristupalo preko mobilnih uređaja u 2008. godini. Društvene mreže i blogovi se razvijaju u nekoliko dimenzija, najpre kvantitativno (rast broja korisnika), zatim u raznovrsnosti korisnika po interesovanjima, i po socijalnim karakteristikama, i na kraju po različitosti novih servisa koji se nude.

INTROL Španija Objašnjenja veb odit pojmova (2)

Informacion y Control de Publicaciones – Interaktiva, španska ABC organizacija, završila je godinu sa 377 verifikovanih on-line medija što predstavlja povećanje od 98 procenata u odnosu na prethodnu godinu.
Ovaj porast je nastao zahvaljujući saradnji Introla i agencija za istraživanje tržišta čime su članovi uz sertifikate o veb poseti dobili i rezultate istraživanja o kupovnim navikama posetilaca.

U ovom broju newsletter-a nastavljamo sa objašnjavanjem pojmova vezanih za veb odit.

Pretraga - Prva posećena strana poslata prihvaćenom korisniku kao rezultat njegovog zahteva za pretragom koju je server primio.

Protok - Pokazatelj protoka medija - fajla poslatog prihvaćenom korisniku koji je server primio kao zahtev. Protoci moraju biti prikazani kao Live ili On-demand (audio ili video). Live protok je definisan kao protok koji prikazuje pravi emitovani model, nije određene dužine, uvek je dostupan i nudi stalno promenjivi sadržaj. On-demand zahtev je definisan kao protok sa određenom dužinom i sadržajem.

Trajanje protoka - Ukupno vreme u sekundama između prvog i poslednjeg zabeleženog pokazatelja svakog protoka poslatog prihvaćenom korisniku.

Novi magazin u SAD

Izdavač “Popular Science” je počeo sa izdavanjem novog digitalnog magazina “The Pop Sci Genius Guide”. Ovaj časopis će izlaziti četiri puta godišnje i biće test da li će i ostali naslovi ovog izdavača, sa 137 godina tradicije, moći da pređu na elektronski papir.
Izdanje digitalnog magazina se može čitati na PC i na bežičnim tekstualnim čitačima, medjutim broj pretplatnika još uvek nije veliki - tokom decembra verifikovano je 707 pretplatnika što je otprilike 0,1% tiraža ovog izdavača.

Katalog

ABC Srbija je izdala Katalog štampanih serijskih publikacija u Srbiji. Ovaj jedinstveni priručnik sadrži preko 5000 podataka od oko 450 naslova koji izlaze u Srbiji. U katalogu se mogu naći podaci  o izdavaču, adresi, kontaktima (direktor, glavni urednik, adresa, telefoni, faksimili, e-mail adrese) kao i podaci o ceni oglasnog prostora. Naslovi su podeljenih po vrsti izdanja, izdavačima i dinamici izlaženja. Medju 450 naslova nalazi se 19 dnevnih listova, 95 nedeljnika, 39 dvonedeljnika, 180 mesečnika, 49 dvomesečnika, 27 tromesečnika i 17 polugodišnjaka , godišnjaka i drugih periodičnih izdanja. 

Katalog ABC Srbije je štampan u  1,000 primeraka, a namenjen je izdavačima, agencijama i oglašivačima.
Format Kataloga je 145mm x 205mm, štampan u visokim grafičkim standardima.

Katalog možete naručiti preko e-mail adrese  catalog@abcsrbija.com
Cene kataloga

Cena kataloga je 150 dinara po primerku, a moguće je naručiti ga u paketima po:

- 5 komada 750 dinara
- 10 komada 1500 dinara
- 20 komada 3000 dinara

(u cenu nije uračunata poštarina)

AUDIT BUREAUX OF CIRCULATION SERBIA
Kneginje Zorke 11b, 11000 Beograd, Srbija Phone (+381 11) 308 93 72; Fax (+381 11) 242 52 04 e-mail: office@abcsrbija.com; www.abcsrbija.com
Copyright © ABC Srbija, 2009. (sledeće izdanje 27/03/2009)