Newsletter ABC Srbija

U ovom izdanju - 27/02/2009
• Kretanja prodaje novina u Srbiji
• Novi članovi
Svetski i evropski ABC bordovi u Beogradu
• SAD - novi model verifikacije
• Objašnjenje veb odit pojmova
• Poređenje Piwik-a i Google Analytics
• SAD - novi model verifikacije

Kretanja prodaje novina u Srbiji

Izveštaji o prodatim tiražima u 2008 godini, ukazuju na česte promene u kretanju prodaje pojedinih dnevnih naslova, ali su te promene uglavnom vezane za nagradne igre koje su listovi organizovali tokom 2007 i 2008.  Kada se ukupni podaci uporede na kvartalnom nivou, dobijaju se drugačiji podaci. Oditovani dnevni naslovi u celini beleže pad ukupno prosečno prodatog tiraža za 5.1% u 2008. u odnosu na 2007. Prvi kvartal 2008. beleži pad od 2.17% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je u drugom kvartalu 2008. nastavljen pad od 6%. Treći kvartal 2008. je davao nadu da će se situacija promeniti, jer  je zabeležen pad od samo 1%, ali poslednji kvartal 2008. nažalost beleži najveći pad tiraža i to za čitavih 9,79%.

Tokom 2008. samo su dva izdanja zabeležila pozitivnu promenu dok se pad tiraža pojedinih naslova kretao u rasponu izmedju 1.26% - 16,72%. Situacija medju oditovanim magazinima u poslednje dve godine beleži male oscilacije u prosečno prodatom tiražu. U periodu jul - decembar 2008, zabeležen je pad tiraža mesečnika od 0.92% u odnosu na isti period 2007. godine. Sa druge strane, naslovi koji su zabeležili rast prodaje, imaju povećanje od 9% do 22%. U periodu jul-septembar 2008, nedeljnici beleže rast od 5.57% u odnosu na isti period prethodne godine, dok dvonedeljnici beleže pad od 3% u odnosu na isti period 2007.

Očekuje se da će u 2009. godini nekoliko činilaca uticati na kretanje tiraža, ali i uspešnost izdavača da se održe na tržištu. Svetska ekonomska kriza, koju će, po mnogim procenama, najviše osetiti zemlje u tranziciji, odnosno zemlje koje zavise od stranih investitora i bankarskih kredita imaće negativan uticaj na investiranje izdavača u nove projekte i održavanje na površini postojećih naslova. To će dovesti do smanjenja broja novih naslova, ali i do smanjenja mogućnosti razvoja postojećih. Pored toga, lokalne i regionalne izdavače u Srbiji očekuje velika borba da se održe na tržištu. Prihod od oglasa u štampanim medijima će smanjiti  u 2009. godini za oko 20% u odnosu na prethodnu godinu, što će dovesti do pada ukupnog prihoda.
Katalog  

ABC Srbija izdaje u martu Katalog štampanih medija u Srbiji. Ovaj jedinstveni priručnik sadrži preko 5000 podataka od oko 450 naslova koji izlaze u Srbiji. U katalogu se mogu naći podaci  o izdavaču, adresi, kontaktima (direktor, glavni urednik, adresa, telefoni, faksimili, e-mail adrese)kao i podaci o ceni oglasnog prostora. Naslovi su podeljenih po vrsti izdanja, izdavačima i dinamici izlaženja. Medju 450 naslova nalazi se 19 dnevnih listova, 95 nedeljnika, 39 dvonedeljnika, 180 mesečnika, 49 dvomesečnika, 27 tromesečnika i 17 polugodišnjaka , godišnjaka i drugih periodičnih izdanja. 

Katalog ABC Srbije će ove godine biti štampan u 1,000 primeraka, a namenjen je izdavačima, agencijama i oglašivačima.

Format Kataloga je 145mm x 205mm, štampan u visokim grafičkim standardima.

Katalog možete naručiti preko e-mail adrese catalog@abcsrbija.com


AUDIT BUREAUX OF CIRCULATION SERBIA Kneginje Zorke 11b, 11000 Beograd, Srbija Phone (+381 11) 308 93 72; Fax (+381 11) 242 52 04 e-mail: office@abcsrbija.com; www.abcsrbija.com

Cene kataloga

Cene u pretplati:

(u cenu nije uračunata poštarina)

Cene oglasnog prostora:

Napomena: Članovi ABC Srbija imaju 20% popusta na sve pozicije

Novi članovi
Novi članovi ABC Srbija Mesečnici “Bravo Screen Fun” i “Dobra hrana” su novi naslovi u ABC Srbija. Pored ovih mesečnika, potpisani su ugovori o veb merenju sajtova kudazavikend.com i kudanaodmor.com.
Svetski i evropski ABC bordovi u Beogradu

Godišnja konferencija evropskih ABC organizacija, koja se svake druge godine održava u drugoj evropskoj prestonici, biće ove godine održana u Beogradu, od 7. do  9. maja. U isto vreme, Beograd će biti i domaćin Izvršnog odbora svetske ABC organizacije IFABC.
Očekuje se da će evropskoj konferenciji, pored domaćina, prisustvovati najviši predstavnici ABC organizacija iz Austrije, Belgije, Bugarske, Češke, Danske, Finske, Francuske, Nemačke, Mađarske, Irske, Italije (sa svoje dve organizacije), Holandije, Norveške, Poljske, Portugala, Rumunija, Rusija, Španija, Švedska, Turska i Velika Britanija sa svoja tri predstavnika (štampani mediji, elektronski mediji i BPA Worldwide). Takođe se u ulozi posmatrača očekuje prisustvo predstavnika Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Grčke, kao i predstavnici zemalja koje će na konferenciji u Beogradu aplicirati za poziciju pridruženih članova i obaviti prezentacije svojih zemalja.
Sastanak Izvršnog odbora Medjunarodne organizacije IFABC će raspravljati o stanju u globalnoj marketinškoj industriji u svetu ali i o razvoju sistema verifikacija novih medija.
ABC planira da tokom boravka članova svetskih i evropskih ABC organizacija u Beogradu organizuje sastanak sa predstavnicima srpske izdavačke i marketinške industrije.

SAD - novi model verifikacije

U Sjedinjenim Američkim Državama pokrenut je nov način verifikacije tiraža korišćenjem savremenih tehnologija u procesu verifikacije. U ovom trenutku, oko 125 dnevnih i oko 500 periodičnih izdanja u SAD i Kanadi već koristi sličan način oditovanja. ABC organizacije ovih zemalja, planiraju da u “brzu verifikaciju” uključe oko 2200 naslova do 2010. godine.

“Fast Track” verifikacija, je model oditovanja gde revizor više nije u obavezi da boravi u kancelariji izdavača. Upotrebom digitalne tehnologije, kao i programa elektronskog poslovanja, ABC u SAD i Kanadi je omogućio da se dužina procesa verifikacije umnogome smanji. Za razliku od ostalih ABC članova, besplatne novine i magazini će, zbog kompleksnosti pravila, morati da koriste prilagodjeni model verifikacije koji će uključivati i reviziju na licu mesta.
Poređenje Piwik-a i Google Analytics Objašnjenja veb odit pojmova (1)

Koja je razlika izmedju ova dva besplatna programa koji su dostupni na internetu?

Tehnički, oba programa imaju svoje prednosti i mane kada su u pitanju načini merenja i njihove mogućnosti ali, bitna razlika kod ovih programa je vlasništvo nad podacima, odnosno, na koji način ovi programi objavljuju informacije koje dobiju instalacijom java skripti. Prednost Piwik-a je u prilagodljivosti načina prikazivanja kao i u tome što su sve informacije dostupne korisniku. Korisnik sam može da kreira piwik java skriptu, dok od Googla dobijate gotovu skriptu. Podaci koji su dostupni  Google, posle instalacije, poznati su samo ovoj kompaniji. 

Ovo poređenje je u jednom tekstu predstavljeno vrlo slikovito kao poređenje privatnih i iznajmljenih kola. Privatna kola su vaša i imate potpuno kontrolu i odgovornost nad njima. Iznajmljena imaju neke druge prednosti ali nisu vaša i agencija koja ih je iznajmila može da zna i gde ste išli i koliko se ljudi vozilo njima. ABC Srbija koristi Piwik, i konstantno radi na njegovom proširivanju i unapređivanju i njegovom kombinovanju sa drugim Aplikacijama otvorenog koda (Open Source). Piwik trenutno radi na razvoju desktop aplikacija koje prikazuju informacije na samom desktop računaru, bez korišćenja veb čitača.

U narednih nekoliko izdanja newsletter-a pokušaćemo da objasnimo neke pojmove koji se koriste u merenju parametera posećenosti veb sajtova. U svakom izdanju će biti objašnjeno nekoliko pojmova. Voleli bi smo da se uključite u ovu akciju tako što bi ste nam poslali prevedene definicije nekih pojmova koje nismo spomenuli na e-mail adresu "newsletter @ abcsrbija.com"

Page Impression - Fajl ili kombinacija fajlova poslatih korisniku kao rezultat prijema korisničkog zahteva na serveru. Efektivno, jedan zahtev validnog korisnika mora rezultirati jednom verifikacijom posete strani.
Jedinstveni korisnik - Jedinstveni i prihvaćeni indetifikator. Internet strane mogu koristiti a) IP+Korisnik-Agent (browser koji koriste, npr..Explorer, Mozila, Firefox, itd ...), b) Kolačić i/ili c) Registovani ID Page Impression i korisnici se mogu izračunavati za Flaš, automatizovani i HTML čet saobraćaj. Verifikacija posete se takođe može izračunati za WAP I interaktivne TV uređaje.
Poseta - Serija od jedne ili više Page Impression, servisirana jednom korisniku, koja se završava kada korisnik nije posetio stranicu više od 30 minuta. Efektivno poseta je produžetak aktivnosti od strane prihvaćenog korisnika.
Trajanje posete - Ukupno vreme u sekundama za sve posete dve ili više stranice, podeljeno sa ukupnim brojem poseta na dve ili više stranice.

Pregled kretanja prodatog tiraža u Velikoj Britaniji

U periodu jul-decembar 2008, došlo je do povećanja prodatog tiraža u odnosu na isti period 2007. godine, objavio je ABC Velike Britanije. Do porasta je došlo bez obzira na gašenje naslova i svetske ekonomske krize. 

Prema poslednjim podacima, u Velikoj Britaniji je ukupan broj prodatog tiraža magazina porastao za 3.7% u odnosu na isti period 2007. Ukupan prosečno prodati tiraž u drugoj polovini 2008. godine iznosio je 81.227.572 primerka.

Najveći rast tiraža je zabeležen medju besplatnim izdanjima dok je najveći pad tiraža zadesio naslove koji se bave kućom, baštovanstvom i „muški“ magazini. “BBC Good Homes”, “25 Beautiful Homes” i “Maxim” su doživeli najveći pad tiraža. Maxium-a je pao za 41.4% u odnosu na prošlogodišnji prosek, dostigavši 45.951 primeraka.

Medju ženskim nedeljnicima OK! je zabeležio najveći pad prodatog tiraža od 16.2% u odnosu na isti period prošle godine, ali u isto vreme i najveći pad medju nedeljnicima od 25.6% u odnosu na prošlogodišnji prosek. Ženski mesečnici nisu zabeležili velike promene u tom periodu, iako je 7 od 10 najvećih naslova zabeležilo pad tiraža.

Ženski nedeljnici

Naslov

Ukupno prosečno prodati tiraž jul-decembar 2008

Promena u odnosu na jul-decembar 2007

Promena UPPT za 2008 u odnosu na 2007

Take a Break

943229

- 5.8

-

Closer

539991

+ 2.4%

-1.6%

OK!

508504

- 16.2%

-25.6%

Hello

423649

- 0.8%

+7.1%

Bella

224013

+ 16.9%

+1.1%

Ženski mesečnici

Naslov

Ukupno prosečno prodati tiraž jul-decembar 2008

Promena u odnosu na jul-decembar 2007

Promena UPPT za 2008 u odnosu na 2007

Glamour

547607

-

-0.4%

Cosmopolitan

450836

-4.2%

-2.1%

Good Housekeeping

425407

-

-8.3%

Woman & Home

353160

-

+5.1%

Look

314329

-

+2.9%

Marie Claire

314259

-

-4.8%

Yours

307064

-9.1%

-6.1%

 


Copyright © ABC Srbija, 2009. (sledeće izdanje 18/03/2009)