Click HERE for English version

U ovom izdanju - 21/10/2009
• Ričard Fon u Beogradu
• Usaglašen statut Saveta za štampu
• „Futura“ smanjila tiraže
• Izdavači se okreću ka mobilnom tržištu
• Kindle i u Srbiji
• Bloomberg preuzima BusinessWeek
• Katalog

Ričard Fon u Beogradu

Jedan od vodećih svetskih autoriteta za standarde u oblasti online i mobilnih medija, Generalni direktor ABC electronic Velike Britanije i ugledni član Borda svetske ABC asocijacije IFABC, Ričard Fon, održaće u Beogradu 26. i 27. novembra seminar pod nazivom „Standardi i budućnost novih medija“.

Seminar organizuje ABC Srbija, uz podršku IREX i USAID, čime je omogućeno besplatno prisustvo za članove, partnere i goste ABC Srbija. Gospodin Fon će, pored ostalog, govoriti o trenutnim i budućim trendovima na internetu, rastu važnosti online advertajzinga i postavljanju industrijskih standarda za web merenja, gledano sa stanovišta globalnih ABC iskustava, i preneto u srpsko poslovno okruženje.

Predviđeno je da prvi dan seminara bude namenjen širokom krugu pozvanih slušalaca, dok će drugi dan biti posvećen profesionalcima iz oblasti štampanog i online izdavaštva. Tokom oba dana predvidjene su sesije u kojima će prisutni biti u mogućnosti da postavljaju pitanja i uključe se u diskusiju sa gospodinom Fonom, u cilju razmene informacija i iskustava korisnih za razvoj poslovanja na internetu u Srbiji.

Inače, Ričard Fon, koji je i predsednik JICWEBS (Joint Industry Committee for Web Standards) Velike Britanije i Irske, je već posetio Beograd u maju ove godine, prisustvujući godišnjoj konferenciji evropskih ABC organizacija. Tom prilikom, održao je kraće predavanje o globalno prihvaćenim standardima pri merenju posećenosti web sajtova i razvoju novih medija u Velikoj Britaniji.

Svi zainteresovani za prisustvo na seminaru dodatne informacije i besplatnu kotizaciju mogu da zatraže putem mejla office@abcsrbija.com, a ABC Srbija će nastojati da im u potpunosti izađe u susret, u skladu sa mogućnostima.

Usaglašen statut Saveta za štampu

Predstavnici Asocijacije medija, Lokalpresa, NUNS-a i UNS-a usaglasili su tekst Statuta Saveta za štampu čime su, uz Osnivački akt, koji su predstavnici ovih organizacija ranije potpisali, stvoreni svi preduslovi za formiranje i početak rada Saveta za štampu kao jednog od najznačajnijih oblika samoregulacije u oblasti novinsko-izdavačke industrije. Predstavnici Asocijacije medija, Lokalpresa, NUNS-a i UNS-a dogovorili su se da se, u najkraćem mogućem roku, završi  formalno pravna procedura na osnovu koje Savet za štampu može da otpočne sa radom.

Osnivači su kao osnovne ciljeve Saveta za štampu utvrdili praćenje poštovanja Kodeksa novinara Srbije u štampanim medijima i rešavanje predstavki pojedinaca i institucija povodom konkretnih sadržaja štampanih medija, zatim medijaciju između oštećenih pojedinaca, institucija i redakcija i iznošenje javnih opomena u slučajevima kada je konstatovano kršenje etičkih standarda utvrđenih Kodeksom novinara Srbije i edukacija za postupanje u skladu sa Kodeksom novinara Srbije.
„Futura“ smanjila tiraže

Trgovinski sud u Beogradu pokrenuo je, na predlog Uprave javnih prihoda, predstečajni postupak protiv preduzeća za distribuciju štampe „Futura plus“. Od 15. septembra najveće novinske kuće, među kojima gotovo svi članovi ABC Srbija, prestale su, zbog ogromnih dugovanja, da prodaju svoja izdanja preko 1.150 kioska ”Future plus”, čime je „višom silom“ smanjena prodaja ovih listova.

ABC Srbija sada pokušava da dođe do kriterijuma za utvrđivanje realnog tiraža članova ABC u vreme kada njihovi naslovi nisu bili u prodaji u gotovo 25% prodajnih mesta u Srbiji.

Izdavači se okreću ka mobilnom tržištu

Prema nedavno objavljenim rezultatima letošnjeg istraživanja među članovima ABC SAD i Kanade, tamošnji izdavači štampanih medija su spremni i voljni da svoje znanje unovče na tržištu vezanom za mobilne uređaje. Severnoamerički izdavači vide ovo tržište kao priliku da prošire uticaj svojih brendova, dođu do nove publike i stvore dodatne prihode, nudeći oglašivačima mogućnost da se obrate precizno definisanim ciljnim grupama.

„Rezultati ABC-ovog istraživanja pokazuju da izdavači prepoznaju rastuću važnost prenosivih uređaja u svakodnevnom životu korisnika. Stalno dobijamo informacije od novina i magazina o integrisanju mobilne tehnologije u njihove izdavačke aktivnosti”, navodi Michael Lavery, predsednik i izvršni direktor ABC SAD i Kanade.

Inače, rezultati istraživanja su pokazali da preko 80% sagovornika iz novina i magazina veruje da će se ljudi u naredne tri godine u mnogo većoj meri oslanjati na mobilne uređaje kao osnovni izvor informacija. Takođe, gotovo 70% ispitanika se složilo da se danas posvećuje mnogo više pažnje objavama primljenim putem mobilnih uređaja nego što je to bio slučaj pre samo godinu dana. Više informacija o rezultatima istraživanja možete pronaći na sledećem linku: http://www.accessabc.com/newsbulletin/mobile_1009.htm.

Kindle i u Srbiji

Kompanija Amazon.com je počela sa prodajom međunarodne verzije svog e-čitača Kindle u preko 100 zemalja, uključujući i Srbiju.

Cena ovog uređaja, kome je predviđena sjajna budućnost, je 279 američkih dolara, a njegovim vlasnicima je na raspolaganju 200.000 elektronskih knjiga na engleskom jeziku.

Bloomberg preuzima BusinessWeek

Sredinom oktobra je zvanično potvrđeno da će Bloomberg LP, globalna imperija za prikupljanje, analizu i plasiranje finansijskih podataka i vesti, preuzeti poslovni nedeljnik BusinessWeek. Nisu saopšteni detalji o sumi koju je imperija njujoršskog gradonačelnika Michaela R. Bloomberga izdvojila za akviziciju naslova koji je od sredine sedamdesetih godina prošlog veka pa do počekta finansijske krize bio poznat kao izdanje sa najvećim brojem oglasnih strana na američkom tržištu.

Nezvanične procene se kreću od dva do pet miliona američkih dolara, a sporazum uključuje i preuzimanje obaveze isplate dugovanja BusinessWeek-a, koja su u aprilu iznosila 32 miliona dolara, kao posledica prošlogodišnjeg gubitka od 43 miliona.

Predviđeno je da posao bude zaključen pre početka decembra, a uskoro nakon toga će se videti koliki deo od NewsWeek-ovih više od 400 zaposlenih će morati da potraži novo radno mesto. Ipak, mnogo mesta za optimizam ostavlja izjava Daniela L. Doctoroffa, predsednika Bloomberg-a, koji kaže da cilj preuzimanja BusinessWeek-a nije njegovo gušenje, već dalja izgradnja.

Katalog

U katalogu možete naći preko 5000 podataka za 298 nacionalnih i regionalnih naslova i 128 lokalnih  izdanja. Katalog sadrži podatke o izdavaču, kontakti (direktor, glavni urednik, adresa, telefoni, faksimil, e-mail adrese) kao i cene oglasnog prostora.

Naslovi su podeljenih po dinamici izlaženja, vrsti izdanja i izdavačima. U katalogu se nalazi 19 dnevnih listova, 95 nedeljnika, 39 dvonedeljnika, 180 mesečnika, 49 dvomesečnika, 27 tromesečnika i 17 polugodišnjaka , godišnjaka i drugih periodičnih izdanja.

Katalog ABC Srbije je štampan u 1,000 primeraka, a namenjen je izdavačima, agencijama i oglašivačima, kao i organizacijama koje se bave štampanim medijima u Srbiji.

Preostale primerke ABC Kataloga možete naručiti mejlom na catalog@abcsrbija.com. Više informacija na: http://www.abcsrbija.com/print/katalog/

Cena

Cena kataloga je 150 dinara po primerku, a moguće je naručiti ga u paketima po:

- 5 komada 750 dinara
- 10 komada 1500 dinara
- 20 komada 3000 dinara

(u cenu nije uračunata poštarina)
AUDIT BUREAUX OF CIRCULATION SERBIA
Kneginje Zorke 11b, 11000 Beograd, Srbija
Phone (+381 11) 308 93 72; Fax (+381 11) 242 52 04, e-mail: office@abcsrbija.com; www.abcsrbija.com
Copyright © ABC Srbija, 2009. - ABC newsletter br.17 je poslat na 2623 adrese